Hesta Tercüme

İŞİNİZİ ŞANSA BIRAKMAYIN

ÇEVİRİLERİNİZ ŞANSA BIRAKILMAYACAK KADAR ÖNEMLİDİR.

Prensipleri daima GÜVEN, HIZ, KALİTE ve UYGUN FİYAT olan, Noter yeminli bir tercüme bürosuyuz.

 

Gerekli görüldüğü takdirde ilgili belgeniz için her türlü Noter ve Apostil konularında da yardımcı oluyoruz.

Uzmanlık gerektiren alanlar da dahil her konuda tercüme yapabilen noter yeminli tercümanlardan oluşan donanımlı bir kadroya sahibiz.

İçerisinde Cambridge Üniversitesi Sertifikalı tercümanların da bulunduğu profesyonel kadromuzla her türlü iş toplantıları ve görüşmelerde Realtime tercüme hizmetleri de veriyoruz. Bu konuda başarıyla verdiyimiz hizmetlere Referanslarımız sekmesinden ulaşabilirsiniz.

Sizlerle daha iyi iletişime geçebilmek için bizleri diğer tercüme bürolarından farklı kılan birçok içeriğe sahip, şu anda da bulunduğunuz web sitemizi de hizmetinize sunduk.

Bursa Yeminli İngilizce, Almanca, İtalyanca, Fransızca, Arapça, Farsça, Osmanlıca, Korece, Portekizce, Rusça, Ukraynaca, Bulgarca, İbranice, Hollandaca, Felemenkçe, İspanyolca ve diğer tüm dünya dillerinde çeviri, tercümanlık hizmeti.

YEMİNLİ TERCÜME NEDİR?

Yeminli Tercüme, Herhangi bir evrakın bir dilden dilden diğer dile Yeminli Tercümanlar tarafından çevirisinin yapılması işine YEMİNLİ TERCÜME denir.
HUKUKİ TERCÜME

Hukuki tercüme ileri derecede uzmanlık içeren bilgi gerektirir; bu tür belgelerin lafzı son derece katidir ve muğlaklık barındıramaz. Hukuki bir belgenin tercümesinde yapılacak hata sorunlara (karışıklığa, işin bozulmasına, gereksiz gecikmeye ve büyük bir maliyete) yol açabilir.

Bu nedenle, tercüme sonunda sizi huzursuz edecek bir durumun ortaya çıkmasını engellemek amacıyla, bu işler için yalnızca hukuki belgeleri çevirmek için uygun ehliyete sahip tercümanları kullanıyoruz.

Doğru Hukuki Tercümeler
Hesta Tercüme Bürosu olarak hukuki tercüme hizmetleri bölümü metnin içinde her bir görüş, ve vurgunun tam olarak yansıtılması ve doğru tercüme edilmesi hukuk sektörü için hayati önem taşır. Bir yanlış sözcük veya eksik virgül halinde sözleşme kullanışsız hale gelebilir ve gereksiz ihtilaflara yol açabilir.

Tüm hukuki belgelerinizin doğru olarak çevrilip birden çok dile uyarlanmasını istiyorsanız Hesta Tercüme Bürosu olarak bizden projeniz için ücretsiz tercüme teklifi isteyiniz.

TEKNİK TERCÜME

Teknik metinlerin tercümesinde, tüm terimlerin doğru bir biçimde çevrilmesi çok önemlidir. Bazı durumlarda teknik tercüme, kelimenin tam manasıyla hayati önem taşır. Bu belki biraz abartılı gelebilir; fakat, örneğin bir kullanım klavuzundaki en ufak bir yanlış anlama sebebiyle kurulumun yanlış yapıldığını düşünün.

Bu nedenle belgeniz üzerinde çalışan tercümanların konunuzla ilgili yeterli uzmanlığa sahip olmaları mutlak bir şarttır.

TİCARİ TERCÜME

Çok uluslu bir şirket olmak artık yalnızca dev kuruluşlara ait bir ayrıcalık değildir. Küreselleşme sayesinde, finansal raporların çok sayıda dilde hazırlanması ihtiyacı pek çok şirket için zorunlu hale gelmiştir.

Farklı dillerde sunulması gereken bilgiler, hissedarlara yönelik yıllık raporlardan finansal piyasalara yönelik duyurulara kadar çok çeşitli olabilir.

Çoğu zaman bu belgelerin kabul görmüş muhasebe standartlarına uyumlu olması gerekir. Bunlar, ülkeden ülkeye büyük fark gösterdiği için birçok karışıklığa sebebiyet verebilir. Bu bakımdan finansal tercümelerinizi bu alanda uzman tercümanlarla sunmaktayız.


NOTER TASDİKLİ TERCÜME NEDİR?

Resmi makamlara sunulmak üzere belgelerinizi, resmi işlem hükmü taşıyan bütün evraklarınızı alanında yemin zaptı bulunan uzman mütercim tercümanların tercüme edilip, noter tarafından onaylanmasına denir.

NOTER ONAYLI TERCÜME HİZMETLERİ

Nüfus cüzdanı, evlilik cüzdanı, boşanma evrakları, evlat edinme, uyruk değiştirme gibi işlemler noter onaylı çeviri ile hizmet vermekteyiz. Sizin için gerekli tüm evraklar bizim tarafımızdan yapılır. Size evrak kargo ile gönderilir. Noter ücreti ve çeviri ücreti fiyatları ayrı ayrıdır. Tüm şahsi ve kurumsal işlemleriniz gizlilik ilkesi çerçevesinde yapılmaktadır. Tüm belge ve bilgilerinizin korunmasından sonsuz güven vermekteyiz. Çeviri yapacak olan tercümanın belgenin anlam bütünlüğüne uygun bir çeviri yapması gerekmektedir.

NOTER YEMİNLİ TERCÜME HİZMETLERİ

Noter onaylı tercümeyi yapan yeminli tercümanın yemin zaptı bulunan noter tarafından onaylanması gerekir. Hazırlanan belgeler 2 şer nüsha hazırlanır ve notere götürülür. Noter onayı yaptırılır. Noter onayı yapıldıktan sonra bir nüsha onayı yaptıran kişiye verir. Çeviri büroları aynı zamanda tercüme bürosu olarak da anılmakta çevirisi yapılacak işlemler ile ilgili belgeleri hazırlayan noter yeminli tercümelerdir.

Keyhan Çevirmenlik bürolarımızda noter tasdikli tercüme aradığınız bütün hizmetleri bizde bulacaksınız son derece titiz ve düzenli bir çalışma ile sizlere hizmet vermekteyiz. Tercüme hizmetlerimizden ve ayrıcalıklarımızdan faydalanmak için bize ulaşmanız yeterli.

BURSA İNGİLİZCE YEMİNLİ TERCÜME HİZMETİ
İngilizce dili, ilk olarak erken dönem orta çağ İngiltere’sinde konuşulan ve şu an dünya çapında ortak dil olan bir Batı Cermen dilidir. İngiltere’ye göç eden Cermen kabilesi Anglus’dan adını alan dil, daha sonra Baltık Denizindeki Anglia yarım adasının adı ile anılmıştır.
İngilizce dili, neredeyse 60 özerk devletin resmi dili ya da resmi dillerinden biridir. En çok konuşulduğu bölgeler Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avustralya, İrlanda ve Yeni Zelanda’dır.
En fazla öğrenilen yabancı dildir.
Basılı ve elektronik medya yoluyla ve Amerika Birleşik Devletlerinin küresel süper güç olarak ortaya çıkmasıyla, uluslararası arenada öncül dil haline geldi. Bilim, ticaret ve hukuk gibi birçok alanda ortak dil haline geldi.

BURSA OSMANLICA YEMİNLİ TERCÜME HİZMETİ
Osmanlı Türkçesi veya Osmanlıca (=Lisân-ı Osmâni), Osmanlı Devleti döneminde (XIII-XX. yüzyıllar arası) kullanılan Arapça ve Farsçanın etkisi altında kalmış Türk diline verilen isimdir. Alfabe olarak Arap alfabesi’nin Farsça ve Türkçe’ye uyarlanmış bir biçimi kullanılır.
Türkçe, tarih boyunca çok geniş bir alanda konuşma ve yazı dili olarak yaşamıştır. Bunun sonucu olarak da Kuzey Türkçesi (Kıpçakça), Doğu Türkçesi (Çağatayca) ve Batı Türkçesi (Oğuzca) gibi yazı dilleri ortaya çıkmıştır. Batı Türkçesi, Osmanlı Türkçesi ve Azeri Türkçesi diye iki kolda gelişmiştir. Osmanlı Türkçesi, 24 Oğuz boyunun konuştuğu Oğuz şivesine dayanmaktadır.

BURSA İTALYANCA YEMİNLİ TERCÜME HİZMETİ
İtalyanca, çoğunluğu İtalya ve çevresinde yaşayan 70 milyon kişi tarafından konuşulan bir dildir. Hint-Avrupa dil ailesinin Romans kolundadır.
Genellikle, Roma İmparatorluğu’nun doğduğu bölge olan Toskan diline dayanır. Çok fazla şivesi olan İtalyancanın şivelerini dilbilimciler ‘İtalya şiveleri’ olarak tanımlarlar çünkü İspanyolca, Katalanca ve Dalmaçyaca dilleri ile olan farklardan daha büyük farklara sahip şiveleri vardır. Neredeyse her İtalya şehrinin kendine has bir şivesi vardır. Bu fark o kadar çoktur ki, İspanyolcayı anlayabilen bir Milanolu, Sicilyalı şivesini anlayamaz.

BURSA ALMANCA YEMİNLİ TERCÜME HİZMETİ

Almanca, Alman dilleri arasında en geniş gruba sahip dildir. Almanca resmi dil olarak Almanya ve Avusturalya’da kullanılmaktadır.
– Almanca Avrupa’nın en çok konuşulan yerel dilidir.
– Almanca en çok öğrenilen ilk üç dili arasında ve dünyada en yaygın konuşulan ilk on dil arasındadır.
– Amerika’daki en geniş etnik grup Alman-Amerika’lılardır.